headerimage

Sinds 1985 presenteren we architectuurtentoonstellingen en ijveren wij voor de maatschappelijke bewustwording van het belang van architectuur. Niet alleen aan de hand van het werk van toonaangevende architecten, maar ook met beeldend kunstenaars die zich door architectuur laten inspireren en vanuit hun invalshoek commentaar geven. Zowel aan architecten als aan kunstenaars vragen we om op de directe omgeving van deSingel, het facettenrijke gebouw en de complexe ruimtelijke gelaagdheid ervan, in te spelen.

Bij sommige tentoonstellingen geeft deSingel catalogi uit. Een deel van deze publicaties is nog steeds ter beschikking. Ze zijn te koop aan de informatiebalie van de tentoonstelling tijdens de openingsuren. U kan ze ook bestellen via onze onlinebookshop.