headerimage

De bedrijfswereld en deSingel werken samen op een zinvolle manier.
deSingel heeft een beperkt aantal sponsors die niet één project binnen deSingel sponsoren, maar kiezen voor het gehele artistieke beleid. De associatie van twee kwaliteitslabels over een langere periode levert voor beide partijen substantiële resultaten op.

Mede dankzij de inbreng van de sponsors kan deSingel zijn artistieke politiek verder uitbouwen, wat op termijn ook de sponsor ten goede komt.
De belangrijkste return voor de sponsor bestaat uit een doorgedreven imagoverbetering door de associatie met het kwaliteitslabel van deSingel, een label dat er gekomen is via het artistieke programma, dat uiteraard de exclusieve verantwoordelijkheid van deSingel blijft.

Mediasponsors

s_Klara.jpg s_deStandaard.jpg s_Knack.jpg s_Canvas.jpg