headerimage

Uit 'Memorie van toelichting bij het kunstendecreet', december 2003.


"11° onder grote instellingen worden een aantal instellingen bedoeld, die (mede) door de Vlaamse overheid zijn opgericht ... Het gaat hier over grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling. Deze instellingen vervullen een belangrijke symboolwaarde in het gehele cultuurbeleid en hebben als dusdanig een belangrijke sensibiliserende functie ten aanzien van de bevolking. ... In het kunstendecreet worden de volgende organisaties als grote instelling erkend: de Filharmonie, deSingel, het Vlaams Radio Orkest en Koor, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (balletafdeling) en de Vlaamse Opera. ..."

De centrale rol die deSingel in het cultuuraanbod inneemt, is voor de Vlaamse overheid van cruciaal belang. deSingel wordt voor haar werking hoofdzakelijk gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
Daarnaast geniet deSingel ook de steun van de Provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen.

sponsors.jpg

deSingel is opgericht door en op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap.
De Vlaamse Regering stelt de Algemene Vergadering samen op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur.
De Vlaamse Regering vaardigt regeringscommissarissen af voor Cultuur, Financiën en Onderwijs.