headerimage

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en het Sabbattiniproject zijn autonome kunstopleidingen. Met iedere opleiding werken we intensief samen.

Koninklijk Conservatorium van de AP Hogeschool Antwerpen

Artesis_Plantijn.jpg

Het Conservatorium laat verregaande artistieke kruisbestuivingen toe, door het samengaan van drie podiumkunstenopleidingen - muziek, drama en dans - én eenlerarenopleiding op een en dezelfde site, in nauwe samenwerking met deSingel internationale kunstcampus. Dit partnerschap zorgt vooreen unieke uitwisseling van talent, kunst en kennis die een sterke internationale profilering ondersteunt en voedt.

Toonmomenten, voorstellingen, openbare examens, enz. zijn uitgelezen gelegenheden om kennis te maken met onze studenten en om onze docenten aan het werk te zien. Bent u er graag bij? Raadpleeg dan www.conservatorium.be Daar verneemt u ook meer over wedstrijden en conservatoriumwinnaars, geslaagde audities, cd-uitgaves, uitzonderlijke producties en creaties van onze studenten, docenten en alumni.

Koninklijk Conservatorium van de AP Hogeschool Antwerpen • Desguinlei 25 • 2018 Antwerpen • T +32 (0)3 244 18 00 • F +32 (0)3 238 90 17 • www.ap.be/conservatorium

Sabbattini Tewerkstellingsinitiatief

logo_SabbattinideSingel biedt plaats en logistieke ondersteuning aan twee opleidingen die kaderen in het 'Sabbattiniproject', een tewerkstellingsinitiatief voor de culturele sector genoemd naar Nicola Sabbattini (°1574, Italië), een van de grondleggers van de hedendaagse theatermechanica. Tijdens de Sabbattini-opleiding verwerven werkzoekenden een basiskennis via theoretische modules en praktijkstages in de podiumsector. De opleiding 'assistent podiumtechnicus' leidt jaarlijks vijftien deelnemers op. Dat geldt ook voor de opleiding 'productie-assistent'. De VDAB, de werkgelegenheidscel van de stad Antwerpen en het Sociaal Fonds Podiumkunsten betoelagen deze opleidingen. Voor de verdere uitbouw van dit initiatief geniet deSingel de steun van de Provincie Antwerpen.

Sabbattini • Jan Van Rijswijcklaan 155 • B - 2018 Antwerpen • T +32 (0)3 244 19 31 • F +32 (0)3 244 19 59 • www.sabbattini.be