headerimage

Jos van Veldhoven studeerde muziekwetenschap aan de Rijksuniver-siteit te Utrecht en koor- en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Sinds 1983 is hij als artistiek leider verbonden aan De Nederlandse Bachvereni-ging. In deze functie geeft hij regelmatig uitvoeringen in binnen- en buitenland van de grote werken van Johann Sebastian Bach en diens voorgangers en tijdgenoten. Van Veldhoven dirigeert bovendien sinds 1976 het door hemzelf opgerichte Utrechts Barok Consort. Met zijn ensembles maakte hij een groot aantal (inter)nationale radio-, televisie- en cd-opnamen en trad hij op in festivals in Nederland, in Europa, de Verenigde Staten en Japan. Jos van Veldhoven is een veelgevraagde gastdirigent bij orkesten in binnen- en buitenland, waaronder Das Orchester der Beethovenhalle Bonn, The Tokyo Philharmonic Orchestra, het Telemann Chamber Orchestra, de Essener Philharmoniker, Het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie Orkest. Samen met regisseur Dietrich Hilsdorf werkt Jos van Veldhoven sinds 2001 aan een cyclus geënsceneerde Händel-oratoria aan de Opera van Bonn. In de afgelopen jaren heeft van Veldhoven veelvuldig de aandacht getrokken met uitvoeringen van 'nieuw' repertoire binnen de oude muziek. Opzienbarend waren onder meer uitvoeringen van oratoria van Telemann en Graun, Vespers van Gastoldi, Nederlands repertoire uit de gouden eeuw, reconstructies van Bachs 'Markus Passion' en de zogenaamde 'Köthener Trauer-Music' en vele onbekende zeventiende-eeuwse dialogen. Daarnaast dirigeerde Jos van Veldhoven een groot aantal eigentijdse premières van barokopera's van onder anderen Mattheson, Keiser, Andrea en Giovanni Bononcini, Legrenzi, Conti en Scarlatti. Jos van Veldhoven is als docent koordirectie verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Laatst aangepast op 30/3/2006.


Productions deSingel