headerimage

Je kan zonder overdrijving stellen dat het Arditti Kwartet op het gebied van de in vele gevallen letterlijk hedendaagse kwartetliteratuur nagenoeg zonder zijnsgelijke is. Weinigen gaan zoals zij tot aan de grens van het technisch en inhoudelijk mogelijke. Weinigen zijn hoorbaar op zoek naar steeds nieuwe esthetische en muzikale waarden en gebeurtenissen. Weinigen zijn zowel werkplaats als geheugenbank voor de muziek van pakweg na de Tweede Wereldoorlog tot op heden. En dat nu al meer dan dertig jaar. Het Arditti Kwartet werd in 1974 opgericht. De bezetting is de hele tijd vrij constant gebleven met primarius Irvine Arditti en cellist Rohan de Saram als vaste waarden. Fundamenteel bij de talloze werken die door het Arditti Kwartet worden gebracht, is de nauwe band tussen de musici en de verschillende toondichters. Vele werken werden dan ook speciaal voor de Arditti's geschreven. Het is moeilijk één levende componist van betekenis op te noemen die in de afgelopen kwarteeuw een kwartet zou hebben gecomponeerd dat de Arditti's nog nooit hebben uitgevoerd. Getuige van hun muzikale gedrevenheid en nieuwsgierigheid zijn de talrijke premières - te veel om alle te vernoemen - die ze brachten. Naast zijn concertactiviteiten geeft het kwartet masterclasses voor instrumentalisten en componisten. Zo onderrichten de kwartetleden sinds 1982 bij de zomercursussen voor nieuwe muziek in Darmstadt. In mei 1993 kreeg het Arditti Quartet de prestigieuze Royal Philharmonic Society Award voor het voorbije jaar. In de voorbije seizoenen was het Arditti Quartet nog bij ons te gast voor twee onvergetelijke avonden samen met twee leden van het Alban Berg Kwartet, de wereldpremière van het Vijfde Strijkkwartet van Elliott Carter en eerste uitvoeringen in België van onder meer Ivan Wyschnegradsky en Jelena Firssowa. Een jarenlange vriendschap verbindt het Arditti Quartet met deSingel.

www.ownvoice.com


Productions deSingel